Produkcja przemysłowa m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to publikowany przez amerykański bank centralny indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Dane służące konstrukcji tego indeksu pochodzą z amerykańskiego urzędu statystycznego a także z towarzystw handlowych i zawierają informacje zarówno o zasobach zużytych do produkcji jak i o wielkości produkcji końcowej. Z indywidualnych danych, przy użyciu formuły Fishera, wyliczany jest następnie indeks produkcji przemysłowej. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można ustalać perspektywy gospodarcze i szacować tempo wzrostu PKB.

Indeks zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 listopada 2020 1,1 % -0,4 %
15 grudnia 2020 0,4 % 0,9 %
15 stycznia 2021 1,6 % 0,5 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 lutego 2021