Płaca godzinowa m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sytuacja na rynku pracy to obszerny raport publikowany przez Bureau of Labor Statistics obejmujący zagadnienia rynku pracy. Powstaje na podstawie dwóch niezależnych badań statystycznych czego skutkiem bywa brak ścisłej korelacji między danymi w krótkim okresie. Jedno z badań obejmuje ok. 60 tys. gospodarstw domowych i dostarcza informacji o sile roboczej, zatrudnieniu i bezrobociu. Drugie z nich obejmuje ok. 140 tys. firm i dostarcza informacji o zatrudnieniu, godzinach pracy i płacy w sektorze pozarolniczym. W przypadku obu badań dane zbierane są około połowy miesiąca, które obejmuje badanie i odnoszone są do całego miesiąca. Ostatecznie na raport ten składa się:stopa bezrobocia ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej,zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym zmiana ilości pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym) i w instytucjach rządowych. Zawiera dane o pracownikach zatrudnionych zarówno na cały jak i na część etatu,zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnymzmiana ilości pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach prywatnych, długość tygodnia pracy średnia ilość godzin przepracowana w ciągu tygodnia przez pracowników zatrudnionych w sektorze pozarolniczym,płaca godzinowa średnia stawka godzinowa dla pracowników dużych przedsiębiorstw. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w pierwszy piątek po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 listopada 2020 0,1 % 0,0 %
4 grudnia 2020 0,3 % 0,1 %
8 stycznia 2021 0,8 % 0,3 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 5 lutego 2021