PKB (annualizowany) (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla USA publikuje Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy trzykrotnie: pierwsze i drugie przybliżenie oraz dane ostateczne. Serwis macroNEXT publikuje trzy składowe raportu o PKB:PKB annualizowany czyli hipotetyczną zmianę PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał,deflator PKB czyli wskaźnik pokazujący, jak duża część zmiany PKB w danym roku wynika ze zmiany poziomu cen,PCE core (Personal Consumption Expenditures) czyli wskaźnik przedstawiający średni wzrost cen krajowych dóbr konsumpcyjnych z wyłączeniem cen żywności i cen energii.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 33,1 % -31,4 %
25 listopada 2020 33,1 % -31,4 %
22 grudnia 2020 33,4 % -31,4 %
Następna publikacja