PCE core m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

 

Dochody i wydatki Amerykanów to raport publikowany przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) obrazujący siłę nabywczą amerykańskiego konsumenta. Serwis macroNEXT publikuje trzy składowe raportu o dochodach i wydatkach:

  • dochody Amerykanów czyli procentowa zmiana dochodów ze wszystkich źródeł w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego,
  • wydatki Amerykanów czyli procentowa zmiana wydatków konsumentów na dobra trwałe, nietrwałe i usługi, w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego,
  • PCE core (Personal Consumption Expenditures) procentowa zmiana wydatków konsumentów na dobra trwałe, nietrwałe i usługi, z wyłączeniem wydatków na żywność i energię, w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Raport publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 0,2 % 0,3 %
25 listopada 2020 0,0 % 0,2 %
23 grudnia 2020 0,0 % 0,0 %
Następna publikacja