Napływ kapitałów długoterminowych (USD) (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 45 dni po zakończeniu miesiąca.

Raport napływ kapitałów do USA publikowany w serwisie macroNEXT zawiera dwie składowe: miesięczny napływ kapitałów netto oraz napływ kapitałów długoterminowych.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 listopada 2020 108,9 mld 27,8 mld
15 grudnia 2020 51,9 mld 108,9 mld
19 stycznia 2021 149,2 mld 51,9 mld
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021