Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Napływ kapitałów do USA to raport zawierający dane o transgranicznym przepływie inwestycji pomiędzy rezydentami USA (w tym amerykańskimi oddziałami przedsiębiorstw z główną siedzibą w innych krajach) a cudzoziemcami (w tym zagranicznymi oddziałami firm amerykańskich). Jego obserwacja ułatwia prognozowanie kursu dolara oraz kształtowania się stóp procentowych w USA.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 45 dni po zakończeniu miesiąca.

Raport napływ kapitałów do USA publikowany w serwisie macroNEXT zawiera dwie składowe: miesięczny napływ kapitałów netto oraz napływ kapitałów długoterminowych.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 listopada 2020 -79,9 mld 85,0 mld
15 grudnia 2020 -10,4 mld -80,5 mld
19 stycznia 2021 214,1 mld -11,1 mld
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021