Jednostkowe koszty pracy k/k (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Jednostkowe koszty pracy to publikowany przez Bureau of Labor Statistics raport dostarczający informacji o zmianach relacji pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę a wydajnością lub realną produkcją na godzinę. Wzrost wynagrodzenia zwiększa jednostkowe koszty pracy, z kolei wzrost wydajności zmniejsza je. Dane są zannualizowane. Każdorazowo wskaźnik jednostkowych kosztów pracy publikowany jest dwukrotnie: raz jako odczyt wstępny, drugi raz jako finalny.

Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 35 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
3 września 2020 9,0 % 9,8 %
5 listopada 2020 -8,9 % 8,5 %
8 grudnia 2020 -6,6 % 8,5 %
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 4 marca 2021