Inflacja bazowa CPI r/r (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka (Consumer Price Index) to wskaźnik publikowany przez Bureau of Labor Statistics mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca. Serwis macroNEXT publikuje wskaźnik inflacji obejmujący wszystkie towary (inflacja CPI) oraz wskaźnik inflacji bazowej (inflacja bazowa CPI).

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
12 listopada 2020 1,6 % 1,7 %
10 grudnia 2020 1,6 % 1,6 %
13 stycznia 2021 1,6 % 1,6 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 10 lutego 2021