Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board (organizację badawczą non profit, dostarczającą informacji na temat rynku) raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 października 2020 100,9 101,3
24 listopada 2020 96,1 101,4
22 grudnia 2020 88,6 92,9
Następna publikacja