Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks wskaźników wyprzedzających to publikowany przez Conference Board wskaźnik kierunku zmian gospodarczych w nadchodzącym okresie. Indeks zbudowany jest z 10 składników: 

  • średnia liczba godzin przepracowanych w sektorze wytwórczym,
  • średnia liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych,
  • liczba zamówień na dobra konsumpcyjne i materiały,
  • szybkość dostaw towarów do dystrybutorów,
  • liczba nowych zamówień na dobra trwałe nie związane z obroną,
  • liczba nowych zezwoleń na budowę obiektów mieszkalnych,
  • wartość indeksu S&P500,
  • agregat M2,
  • spread między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi,
  • nastroje konsumentów.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 20 dnia miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
22 października 2020 0,7 % 1,4 %
19 listopada 2020 0,7 % 0,7 %
18 grudnia 2020 0,6 % 0,8 %
Następna publikacja