Indeks Uniwersytetu Michigan (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Uniwersytetu Michigan to indeks powstający na podstawie ankiet telefonicznych przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie 500 amerykańskich gospodarstw domowych, które proszone są o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości. Pozwala na ocenę potencjału nabywczego amerykańskich konsumentów.

Indeks publikowany jest dwa razy w miesiącu. Pierwszy raz, około połowy miesiąca jako raport wstępny, obrazujący wyniki uzyskane po przeprowadzeniu ok. 60% rozmów. Drugi raz jako dane finalne, publikowany na przełomie miesięcy, zawiera dane ze wszystkich przeprowadzonych w danym miesiącu ankiet.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
11 grudnia 2020 81,4 76,9
23 grudnia 2020 80,7 76,9
15 stycznia 2021 79,2 80,7
Następna publikacja