Indeks rynku nieruchomości - NAHB (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks rynku nieruchomości NAHB to przygotowywany przez National Association of Home Builders (Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów) wskaźnik nastrojów na rynku nieruchomości. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród członków stowarzyszenia. Zawiera on trzy rodzaje (wyrównanych sezonowo) danych statystycznych: bieżąca sprzedaż domów jednorodzinnych, oczekiwania wobec sprzedaży domów jednorodzinnych na najbliższe 6 miesięcy, zainteresowanie nabywców.

Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0-100. Odczyt na poziomie 50 oznacza, że pozytywnych ocen sytuacji na rynku nieruchomości było dokładnie tyle ile negatywnych. Odczyt powyżej 50 oznacza, że odpowiedzi pozytywnych było więcej.

Indeks zawiera dane miesięczne, publikowany jest w połowie miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 października 2020 85 83
17 listopada 2020 90 85
16 grudnia 2020 86 90
Następna publikacja