Indeks NY Empire State (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks New York Empire State to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, powstający na podstawie ankiet wysyłanych pierwszego dnia każdego miesiąca do około 200 czołowych managerów lub prezesów firm sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian zaobserwowanych w ich przedsiębiorstwach w poprzednim miesiącu oraz oceniają perspektywy na najbliższe 6 miesięcy. Pytania dotyczą takich zagadnień jak zamówienia, czas realizacji dostaw, zapasy, ceny, stan zatrudnienia, nakłady na technologie oraz wydatki kapitałowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po uwzględnieniu czynników sezonowych,konstruowane są sub-indeksy, które z kolei składają się na indeks New York Empire State, obrazujący koniunkturę gospodarczą w całym stanie.

Odczyt poniżej 0 pkt. oznacza pogorszenie warunków, odczyt powyżej tego poziomu oznacza poprawę warunków gospodarczych.

Indeks publikowany jest raz w miesiącu, około połowy miesiąca. Pierwsze ankiety przeprowadzono wlipcu 2001r., zaś pierwsza publikacja indeksu miała miejsce w kwietniu 2002r.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
16 listopada 2020 6,3 10,5
15 grudnia 2020 4,9 6,3
15 stycznia 2021 3,5 4,9
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021