Indeks kosztów zatrudnienia k/k (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks kosztów zatrudnienia to publikowany przez Bureau of Labor Statistics raport dostarczający informacji o zmianach w kosztach pracy. Zmiany te obejmują wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i premie pracowników na wszystkich szczeblach firmy. Przedstawia dane z podziałem na sektory gospodarki oraz regiony. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród pracodawców w ostatnim miesiącu kwartału. Indeks kosztów zatrudnienia liczony jest od 1970r., a pierwsza jego publikacja miała miejsce we wrześniu 1975r.

Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 30 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 kwietnia 2020 0,8 % 0,7 %
31 lipca 2020 0,5 % 0,8 %
30 października 2020 0,5 % 0,5 %
Następna publikacja