Indeks ISM dla usług (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks ISM dla amerykańskiego sektora usług (ISM Manufacturing) jest przygotowywany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) i obrazuje zmiany ogólnej aktywności tego segmentu gospodarki Stanów Zjednoczonych. Indeks ten powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów logistyki z 375 przedsiębiorstw usługowych. Oceniają oni zmianę sytuacji w ostatnim miesiącu, udzielając odpowiedzi "lepiej", "gorzej" i "bez zmian".

Do grudnia 2007 roku głównym indeksem był indeks aktywności biznesowej (Business Activity) firm z sektora usług. Od stycznia 2008 roku publikowany jest nowy indeks, który określa się jako indeks ISM dla sektora usług (nazwa zwyczajowa ISM Services, nazwa właściwa Non-Manufacturing Index). Obliczany jest on jako średnia subindeksów zbudowanych w oparciu o odpowiedzi na pytania o aktywność biznesową, nowe zamówienia, zatrudnienie i niezrealizowane kontrakty. Wagi dla poszczególnych subindeksów są takie same.

Odczyt indeksu powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności (poprawę kondycji) sektora usług w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.

Institute for Supply Management rozpoczął badania koniunktury w amerykańskim sektorze usług, który odgrywa decydującą rolę w tworzeniu PKB, dopiero w czerwcu 1998 roku. Instytut ten, oprócz indeksu ISM dla usług, publikuje również analogiczny indeks opisujący kondycję amerykańskiego sektora produkcyjnego. Pierwszy raz został on opublikowany w 1931 roku.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
4 listopada 2020 56,6 57,8
3 grudnia 2020 55,9 56,6
7 stycznia 2021 57,2 55,9
Następna publikacja
Data publikacji środa 3 lutego 2021