Indeks ISM dla przemysłu (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks ISM dla amerykańskiego sektora produkcyjnego (ISM Manufacturing) jest przygotowywany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) i obrazuje zmiany aktywności tego segmentu gospodarki USA. Publikowany jest od 1931 roku z czteroletnią przerwą w czasie II Wojny Światowej. Indeks ten powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów logistyki z 300 przedsiębiorstw produkcyjnych. Oceniają oni zmianę sytuacji w ostatnim miesiącu, udzielając odpowiedzi "lepiej", "gorzej" i "bez zmian". Indeks ISM jest średnią ważoną subindeksów zbudowanych w oparciu o odpowiedzi na pytania o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, niezrealizowane zamówienia i zapasy.

Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.

Institute for Supply Management oprócz indeksu ISM dla przemysłu, publikuje również analogiczny indeks opisujący kondycję amerykańskiego sektora usług. Ma on jednak znacznie krótszą, bo sięgającą zaledwie 1998 roku historię.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
2 listopada 2020 59,3 55,4
1 grudnia 2020 57,5 59,3
5 stycznia 2021 60,7 57,5
Następna publikacja