Indeks Fed z Richmond (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Fed z Richmond to indeks aktywności produkcyjnej publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Richmond na podstawie ankiet przeprowadzanych na próbie ok. 100 przedsiębiorstw. Uczestnicy mają za zadanie określić przewidywany kierunek zmian w ich przedsiębiorstwach w ciągu kolejnych 6 miesięcy oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące dostaw, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), zapasów, warunków zatrudnienia, cen.

Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje poprawę warunków gospodarczych. Spadek poniżej tego poziomu interpretowany jest jako ich pogorszenie.

Indeks zawiera dane miesięczne, publikowany jest w każdy czwarty czwartek miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 października 2020 29 21
24 listopada 2020 15 29
22 grudnia 2020 19 15
Następna publikacja