Indeks Fed z Filadelfii (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Fed z Filadelfii to indeks publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii na podstawie ankiet wypełnianych przez managerów firm działających w rejonie Pensylwanii, New Jersey i Delaware. Uczestnicy mają za zadanie określić kierunek zmian zachodzących w ich przedsiębiorstwach odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące m.in. zatrudnienia, godzin pracy, zamówień (nowych oraz niezrealizowanych), dostaw, zapasów, terminów realizacji, cen płaconych i cen otrzymywanych.

Badanie przeprowadzane od maja 1968 roku. Wartość indeksu powyżej zera sygnalizuje rozwój sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje spowolnienie.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest na początku drugiej połowy każdego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
15 października 2020 32,3 15,0
19 listopada 2020 26,3 32,3
17 grudnia 2020 11,1 26,3
Następna publikacja