Indeks Chicago PMI (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks Chicago PMI (Chicago Purchasing Managers Index) przygotowywany jest przez Kingsbury International i Institute for Supply Management - Chicago. Obrazuje on zmiany aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych okręgów przemysłowych na świecie. Indeks ten powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów logistyki przedsiębiorstw ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Oceniają oni jak w ostatnim miesiącu kształtowała się produkcja, nowe zamówienia, niezrealizowane zamówienia, zatrudnienie, czas dostaw, zapasy i płacone ceny. Indeks Chicago PMI jest średnią ważoną ocen pierwszych pięciu czynników. Jego wartość jest korygowana o czynniki sezonowe. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji. W styczniu przeprowadzana jest sezonowa korekta wartości tego wskaźnika. Indeks Chicago PMI publikowany jest zwykle w ostatni dzień roboczy miesiąca o godzinie 8:45 czasu środkowoamerykańskiego (czyli o 15:45 czasu polskiego). Subskrybenci płatnego biuletynu publikowanego przez Kingsbury International poznają wartość tego indeksu trzy minuty wcześniej. Duże rynkowe znaczenie indeksu PMI dla regionu Chicago wynika z jego silnej korelacji, bo sięgającej 90 proc., z opracowywanym przez Institute for Supply Management indeksem ISM dla amerykańskiego sektora produkcyjnego (ISM Manufacturing).

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 61,1 62,4
30 listopada 2020 58,2 61,1
30 grudnia 2020 59,5 58,2
Następna publikacja