Eksport (USD) (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Handel zagraniczny to raport publikowany przez Biuro Analiz Ekonomicznych USA dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Stanowi część rachunku obrotów bieżących. Powstaje na podstawie informacji dostarczanych przez amerykańskie urzędy celne. Zawiera dane dot. rządowych i pozarządowych transakcji, z wyłączeniem tych zawieranych pomiędzy USA i ich placówkami za granicą (takimi jak jednostki dyplomatyczne, wojskowe itp.).

Dane dotyczące handlu zagranicznego publikowane w serwisie macroNEXT zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznegoeksport oraz import.

Bilans handlu zagranicznego to różnica między eksportem a importem danego kraju. Dodatni bilans handlowy jest nazywany także nadwyżką handlową, ujemny deficytem handlowym.

Eksport wycenia się na podstawie ceny transakcji włączając w to cła, ubezpieczenia i inne opłaty związane z wywozem towarów i usług.

Import wycenia się na podstawie ceny transakcji z wyłączeniem ceł, ubezpieczeń i innych opłat związanych z przywozem towarów i usług.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 40 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
4 listopada 2020 176,4 mld 172,0 mld
4 grudnia 2020 182,0 mld 178,05 mld
7 stycznia 2021 184,2 mld 182,0 mld
Następna publikacja
Data publikacji piątek 5 lutego 2021