Stopa bezrobocia (Szwecja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Szwecji. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dni po zakończeniu raportowanego okresu.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
15 października 2020 8,3 % 8,8 %
19 listopada 2020 7,8 % 8,3 %
17 grudnia 2020 7,7 % 7,8 %
Następna publikacja