Protokół z posiedzenia Riksbank (Szwecja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Decyzje o wysokości stóp procentowych w Szwecji podejmuje Rada składająca się z sześciu członków wybieranych na 6-letnią kadencję. Wśród członków Rady znajdują się również Prezes oraz wiceprezesi Narodowego Banku Szwecji (Riksbanku).Posiedzenia w sprawie stóp procentowych odbywają się 6 razy w roku. Protokół publikowany jest 2 tygodnie po każdym posiedzeniu.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
10 lipca 2020
1 października 2020
7 grudnia 2020
Następna publikacja
Data publikacji piątek 19 lutego 2021