PKB s.a. k/k (Szwecja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwecji publikuje Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji). Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 maja 2020 0,1 % 0,0 %
28 sierpnia 2020 -8,3 % 0,2 %
27 listopada 2020 4,9 % -8,0 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 26 lutego 2021