Inflacja CPI r/r (Szwecja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Wskaźnik ten liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług. Informacje o cenach zbierane są przez rachmistrzów w czasie wizyt w sklepach lub przez telefon. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
12 listopada 2020 0,3 % 0,4 %
10 grudnia 2020 0,2 % 0,3 %
15 stycznia 2021 0,5 % 0,2 %
Następna publikacja