Bilans handlu zagranicznego (SEK) (Szwecja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Raport o handlu zagranicznym to raport publikowany przez Statistics Sweden (urząd statystyczny Szwecji) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Zawiera informacje zarówno o wymianie handlowej Szwecji z krajami Unii Europejskiej, jak i z pozostałymi krajami świata. Dane zbierane są na dwa sposoby: system Intrastat służy do monitorowania handlu wewnątrz Unii (w oparciu o deklaracje składane obowiązkowo przez przedsiębiorców), zaś Extrastat monitoruje wymianę handlową z pozostałymi krajami świata (w oparciu o deklaracje celne).

Serwis macroNEXT publikuje bilans handlu zagranicznego, czyli różnicę między eksportem a importem Szwecji do wszystkich krajów, zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 27 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 października 2020 2,6 mld -2,1 mld
27 listopada 2020 4,7 mld 3,5 mld
29 grudnia 2020 1,4 mld 5,0 mld
Następna publikacja