Stopa bezrobocia s.a. (Szwajcaria)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Szwajcarii. Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu z rynku pracy:stopa bezrobocia s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,stopa bezrobocia n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 8 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
9 listopada 2020 3,3 % 3,4 %
8 grudnia 2020 3,4 % 3,4 %
8 stycznia 2021 3,4 % 3,4 %
Następna publikacja