Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r (Szwajcaria)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.

Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu o sprzedaży detalicznej:

  • sprzedaż detaliczna s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,
  • sprzedaż detaliczna w.d.a. czyli dane skorygowane o liczbę dni roboczych.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 0,3 % 4,0 %
30 listopada 2020 3,1 % 0,4 %
7 stycznia 2021 1,7 % 4,3 %
Następna publikacja