Sprzedaż detaliczna s.a. m/m (Szwajcaria)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej.

Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu o sprzedaży detalicznej:

  • sprzedaż detaliczna s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,
  • sprzedaż detaliczna w.d.a. czyli dane skorygowane o liczbę dni roboczych.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 35 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 -3,6 % -2,1 %
30 listopada 2020 3,2 % -3,6 %
7 stycznia 2021 -2,0 % 3,2 %
Następna publikacja