Prognozy gospodarcze SECO (Szwajcaria)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych) raz na kwartał publikuje swoje prognozy zmian gospodarczych w szwajcarskiej gospodarce na najbliższe kwartały. Prognozy te obejmują m.in.: zmiany PKB, wydatki na konsumpcję (z rozróżnieniem na wydatki osobiste i rządowe), wydatki na inwestycje budowlane, inwestycje w wyposażenie i oprogramowanie, import, eksport, poziom zatrudnienia, stopę bezrobocia, inflację CPI.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
16 czerwca 2020
12 października 2020
15 grudnia 2020
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 11 marca 2021