PKB n.s.a. r/r (Szwajcaria)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwajcarii publikujeSwiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych). Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu o PKB:PKB s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,PKB n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo.Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
3 czerwca 2020 -1,3 % 1,6 %
27 sierpnia 2020 -9,3 % -0,7 %
1 grudnia 2020 -1,6 % -7,8 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 26 lutego 2021