Ceny producentów i importu r/r (Szwajcaria)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja producencka to wskaźnik publikowany przez Swiss Federal Statistical Office (urząd statystyczny Szwajcarii) obrazujący zmiany cen uzyskiwanych przez wytwórców. Serwis macroNEXT w ramach inflacji producenckiej prezentuje:ceny producentów czyli wskaźnik obrazujący ceny producentów działających na terenie Szwajcarii, a sprzedających zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W indeksie uwzględnione są ceny surowców, półfabrykatów, towarów i dóbr inwestycyjnych. Ceny służące za podstawę do obliczania tego wskaźnika nie zawierają podatku VAT,ceny producentów i importu, który obrazuje łączną zmianę cen producentów i cen importu (ceny importu - wskaźnik cen towarów przywożonych do kraju, liczony analogicznie jak wskaźnik cen producentów). Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
13 listopada 2020 -2,9 % -3,1 %
15 grudnia 2020 -2,7 % -2,9 %
19 stycznia 2021 -2,3 % -2,7 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 23 lutego 2021