Wartość programu QE (EUR) (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

 

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
23 stycznia 2020 20 mld 20 mld
12 marca 2020 20 mld 20 mld
30 kwietnia 2020 20 mld 20 mld
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 11 marca 2021