Stopa refinansowa (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro. Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów. Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
10 września 2020 0,0 % 0,0 %
29 października 2020 0,0 % 0,0 %
10 grudnia 2020 0,0 % 0,0 %
Następna publikacja