Stopa bezrobocia (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obejmujący dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się o definicję zalecaną przez ILO (International Labour Organisation), uznającą za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Dane są sezonowo wyrównane. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 8,3 % 8,3 %
2 grudnia 2020 8,4 % 8,5 %
8 stycznia 2021 8,3 % 8,4 %
Następna publikacja