Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Bilans płatniczy to raport publikowany przez European Central Bank (Europejski Bank Centralny) dostarczający informacji o różnicach pomiędzy eksportem a importem Strefy Euro. Transakcje rejestrowane są na dwóch różnych kontach: na rachunku obrotów bieżących oraz rachunku obrotów kapitałowych. Zawierają m.in. informacje o saldzie wymiany towarów i usług, saldzie transferów finansowych, saldzie dochodów.

Dane dotyczące bilansu płatniczego Strefy Euro publikowane w serwisie macroNEXT zawierają dwie składowe: saldo rachunku bieżącego s.a. czyli dane sezonowo wyrównane oraz saldo rachunku bieżącego n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo. 

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 50 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 listopada 2020 33,5 mld 21,8 mld
18 grudnia 2020 34,1 mld 33,5 mld
19 stycznia 2021 26,8 mld 34,1 mld
Następna publikacja
Data publikacji piątek 19 lutego 2021