Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym i energetycznym, z wyłączeniem sektora budowlanego Strefy Euro. Dane te są sezonowo wyrównane i skorygowane o liczbę dni roboczych.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
12 listopada 2020 -6,8 % -6,7 %
14 grudnia 2020 -3,8 % -6,3 %
13 stycznia 2021 -0,6 % -3,5 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 12 lutego 2021