PKB s.a. r/r (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Strefy Euro publikuje Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny). Obejmuje on wszystkie gospodarki wchodzące w skład Strefy Euro. Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy trzykrotnie: pierwsze i drugie przybliżenie oraz dane ostateczne. Dane te są wyrównane sezonowo. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45, 65 i 95 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 -4,3 % -14,8 %
13 listopada 2020 -4,4 % -14,7 %
8 grudnia 2020 -4,3 % -14,8 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 lutego 2021