Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro. Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej są szczegółowo omawiane na konferencji prasowej organizowanej bezpośrednio po pierwszym posiedzeniu w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca. Konferencje prowadzone są przez Prezesa oraz Wiceprezesa EBC.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
10 września 2020
29 października 2020
10 grudnia 2020
Następna publikacja