Inflacja HICP r/r (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) to wskaźnik publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) mierzący średnią zmianę cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług w Strefie Euro. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową. Serwis macroNEXT publikuje wskaźnik inflacji obejmujący wszystkie towary (inflacja HICP) oraz wskaźnik inflacji bazowej (inflacja bazowa HICP). Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
16 października 2020 -0,3 % -0,2 %
18 listopada 2020 -0,3 % -0,3 %
17 grudnia 2020 -0,3 % -0,3 %
Następna publikacja