Indeks nastrojów w usługach (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Koniunktura gospodarcza to grupa publikowanych przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs) wskaźników opartych na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo.

Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki z powyższej grupy:

  1. indeks nastrojów w usługach - miernik koniunktury w sektorze usług. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród usługodawców, którzy odpowiadają na pytania dotyczące ich bieżącej sytuacji i przewidywań odnośnie przyszłości. Ponieważ sektor usług stanowi ok. dwie trzecie całkowitego PKB Strefy Euro wysoki odczyt wskaźnika nastrojów w usługach może sugerować pozytywne tendencje także w zakresie produkcji i zatrudnienia,
  2. indeks nastrojów biznesu,
  3. indeks nastrojów konsumentów,
  4. indeks nastrojów producentów,
  5. indeks nastrojów w gospodarce.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 -11,8 -11,2
27 listopada 2020 -17,3 -12,1
7 stycznia 2021 -17,4 -17,1
Następna publikacja