Indeks nastrojów w gospodarce (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Koniunktura gospodarcza to grupa publikowanych przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs) wskaźników opartych na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo.

Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki z powyższej grupy:

  1. indeks nastrojów w usługach,
  2. indeks nastrojów biznesu,
  3. indeks nastrojów konsumentów,
  4. indeks nastrojów producentów,
  5. indeks nastrojów w gospodarce - złożony miernik nastrojów w całej gospodarce Strefy Euro. Składa się z 5 wskaźników zaufania, którym przypisane są konkretne wagi: przemysł 40%,usługi 30%,konsumenci 20%,sektor budowlany 5%,sprzedaż detaliczna 5%. Wysoki poziomu indeksu nastrojów w gospodarce wskazuje na zadawalający poziom zakupów, wydatków przedsiębiorstw oraz inwestycji. Prognozuje pozytywne perspektywy dla gospodarki.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 90,9 90,9
27 listopada 2020 87,6 91,1
7 stycznia 2021 90,4 87,7
Następna publikacja