Indeks nastrojów producentów (Strefa Euro)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Koniunktura gospodarcza to grupa publikowanych przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs) wskaźników opartych na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo.

Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki z powyższej grupy:

  1. indeks nastrojów w usługach,
  2. indeks nastrojów biznesu,
  3. indeks nastrojów konsumentów,
  4. indeks nastrojów producentów - miernik nastrojów w przemyśle Strefy Euro. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród kadr kierowniczej sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą oczekiwań dotyczących produkcji, w szczególności ostatnich zleceń i nagromadzonych zapasów,
  5. indeks nastrojów w gospodarce.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 listopada 2020 -10,1 -9,2
7 stycznia 2021 -7,2 -10,1
28 stycznia 2021 -5,9 -6,8
Następna publikacja