Stopa bezrobocia (Słowacja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Słowacji. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która pozostaje bez pracy, jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy i może niezwłocznie podjąć pracę. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 18 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 listopada 2020 7,4 % 7,4 %
17 grudnia 2020 7,4 % 7,4 %
19 stycznia 2021 7,6 % 7,4 %
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych