Produkcja przemysłowa r/r (Słowacja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Słowacji. Obejmuje on dane z przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym, górnictwie i kopalnictwie, sektorze elektrycznym, gazowym, wodociągowym, gospodarowania ściekami i związanymi z rekultywacją.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 40 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
10 listopada 2020 -0,2 % -0,9 %
10 grudnia 2020 -2,5 % -0,2 %
11 stycznia 2021 2,2 % -2,6 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 10 lutego 2021