PKB r/r (Słowacja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Słowacji publikuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
4 września 2020 -12,1 % -3,7 %
13 listopada 2020 -2,4 % -12,1 %
4 grudnia 2020 -2,4 % -12,1 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021