Inflacja HICP r/r (Słowacja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej, służący między innymi do oceny czy dane państwo członkowskie może uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 16 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
18 listopada 2020 1,6 % 1,4 %
17 grudnia 2020 1,6 % 1,6 %
20 stycznia 2021 1,6 % 1,6 %
Następna publikacja