Inflacja CPI r/r (Słowacja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja CPI (Consumer price index) to wskaźnik inflacji konsumenckiej publikowany przez Štatistický úrad Slovenskej republiky (słowacki urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Wskaźnik ten liczony jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług. W jego skład wchodzi ok. 720 dóbr i usług, które stanowią istotny udział w wydatkach konsumentów i obejmują całą sferę konsumpcji. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 12 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
12 listopada 2020 1,6 % 1,4 %
14 grudnia 2020 1,5 % 1,6 %
14 stycznia 2021 1,6 % 1,5 %
Następna publikacja