PKB n.s.a. r/r (Rumunia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Rumunii publikuje Institutul Naţional de Statistică (urząd statystyczny Rumunii). Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 90 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
13 listopada 2020 -6,0 % -10,3 %
8 grudnia 2020 -6,0 % -10,3 %
12 stycznia 2021 -5,7 % -10,3 %
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych