Zatrudnienie r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel). Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 listopada 2020 -1,0 % -1,2 %
17 grudnia 2020 -1,2 % -1,0 %
21 stycznia 2021 -1,0 % -1,2 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 lutego 2021