Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, zatrudnione sezonowo, a także pracowników najemnych. Przedsiębiorstwa definiowane są jako podmioty w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które prowadzą działalność gospodarczą w ściśle określonym przez GUS zakresie (m.in. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel). Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 października 2020 6312,4 tys. 6295 tys.
19 listopada 2020 6318,3 tys. 6312,4 tys.
17 grudnia 2020 6318,9 tys. 6318,3 tys.
Następna publikacja